Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej
 
 
XXV Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego i ... PDF Drukuj Email
Wpisał: Cezary   
19.10.2014.

... wyróżnienie prof. zw. dr. kpt. ż. w. Daniela Dudy - tytułem i godnością doktora honoris causa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Image

powiększ    powiększ    powiększ    powiększ    powiększ

powiększ    powiększ    powiększ    powiększ    powiększ

powiększ

W sobotę 18 bm. w auli Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni na XXV Walnym Zebraniu spotkali się członkowie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Warto tu przypomnieć, że istnieje ono od 1957 roku, zaś od lat jej celem statutowym jest inspirowanie, prowadzenie i popieranie badań, popularyzacja wiedzy z zakresu nautologii, czyli historii rozwoju żeglugi, portów, handlu morskiego, budownictwa okrętowego, kultury morskiej oraz innych dziedzin związanych z morzem. Dlatego PTN skupia osoby z tytułami profesorskimi, doktorów nauk humanistycznych i technicznych, a także z sfery ekonomii, czy produkcji. Obecnie w tym Towarzystwie uczestniczy 246 osób. Popularyzacji podejmowanych przezeń przedsięwzięć badawczych, dokonań piśmienniczych służy czasopismo „Nautologia”, wysoce cenione nie tylko w środowisku ludzi morza...


Ale wróćmy do sobotniego zebrania PTN, które odbyło się niejako na tzw. półmetku jego kolejnej 4-letniej kadencji władz: zebranie otworzył przewodniczący Towarzystwa prof. zwyczajny dr kpt. żeglugi wielkiej Daniel Duda,

Image
(aby powiększyć - kliknij fotkę)

witając na wstępie m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju panią prof. Dorotę Pyć (zajmuje się sprawami morskimi), komendanta - rektora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni dr. inż. kontradmirała Czesława Dyrcza, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dr inż. kpt. ż. w. Andrzeja Królikowskiego, pełniącego też funkcje prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej oraz prezesa Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, witał także dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr. inż. Jerzego Litwina, obchodzącego niedawno swoje 70. urodziny oraz 50 - lecie aktywnej pracy zawodowej związanej w głównej mierze ze sprawami naszego dziedzictwa morskiego, co potwierdza fakt, że od 13 lat jest dyrektorem wpierw Centralnego Muzeum Morskiego, przed rokiem przekształconego w Narodowe Muzeum Morskie.

Ów podwójny jubileusz dyrektora Jerzego Litwina, co zrozumiałe, spotkał się z kilkoma wystąpieniami, podkreślającymi wielkie zasługi Jubilata w krzewieniu naszego dziedzictwa morskiego. Od siebie List - przesłanie skierowane bezpośrednio do dyrektora NMM odczytała pani podsekretarz stanu Dorota Pyć,

Image
 

zwracając w nim uwagę na niespożytą, twórczą energię dyrektora Litwina, przejawiającą się w działaniach na rzecz rozwoju kierowanej przez niego placówki muzealnej, jak i w sferach edukacyjnej, wydawniczej, a wszystko to dla coraz szerszego uświadamiania społeczeństwa, a już zwłaszcza młodzieży. W podobnym tonie wypowiadali się również dyrektor Urzędu Morskiego A. Królikowski, kontradmirał Cz. Dyrcz, profesor D. Duda. Oczywiście poza „słownymi przesłaniami” nie obyło się bez wręczania Jubilatowi pamiątkowych wyróżnień. Ważnym elementem stało się przekazanie na ręce dyrektora Litwina bandery z m/s "Piłsudski" przez Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego (jak głosi dołączony certyfikat: "Dla upamiętnienia historii polskiej floty"). Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. Adam Weintrit, gratulując Jubilatowi w imieniu swoim i rektora Akademii Morskiej prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza - wszystkiego najlepszego w pracy zawodowej i osobistej, wręczył mu ostatnio wydaną monografię pt. „Dziekani Wydziału Nawigacyjnego”, autorstwa red. Henryka Spigarskiego, dodając, że jej promocja odbędzie się 8 grudnia br. podczas Obchodów Święta Szkoły.

Image
 

Jak zaznaczył prof. D. Duda Zarząd Towarzystwa postanowił wyróżnić tytułem Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Nautologicznego - za wybitne zasługi, niestrudzony wkład w różnych dziedzinach związanych z rozwojem gospodarki i kultury morskiej, osoby: kpt. ż. w. Leszka Góreckiego (głównie za jego udział w budowie i rozwoju Portu Północnego i w Świnoujściu, jak również za współpracę z Centralnym/Narodowym Muzeum Morskim, za organizatorski wkład w powstanie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni), to Honorowe wyróżnienie zostało też przyznane małżeństwu doktorom Danucie i Janowi Dettlafom z Pucka oraz prof. dr hab. Bernardowi Wiśniewskiemu z Akademii Morskiej w Szczecinie, naukowo specjalizującemu się w technice nawigacji, bezpieczeństwie nawigacji i transportu morskiego.

Image

powiększ    powiększ    powiększ    powiększ

Były także wręczane, przyznane wyróżnienia przez: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - medal pamiątkowy XXV-lecia jego działalności otrzymała podsekretarz stanu Dorota Pyć, natomiast Krajowy Zarząd Związku Piłsudczyków w Polsce - Złoty Krzyż Honorowy tegoż Związku z rąk prezesa Okręgu Północnego KZZP Stanisława Śliwy otrzymali: prof. Tomasz Szubrycht z Akademii Marynarki Wojennej, pani Maria Dyrka z Narodowego Muzeum Morskiego, dziekan Adam Weintrit, kpt. ż. w. Stefan Krella (za opiekę nad „Darem Pomorza”), natomiast ryngrafem Związku Piłsudczyków wyróżniony został prof. Ryszard Wawruch z Wydziału Nawigacyjnego gdyńskiej AM.

 Image
 
Dekorował Panią Minister kontradmirał Czesław Dyrcz
 
Image
 
W przerwie obrad złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego
 
 

Z zainteresowaniem i gromkimi oklaskami zebrani przyjęli wiadomość przekazaną przez Komendanta-Rektora Akademii Marynarki Wojennej, kontradmirała dr. inż. Czesława Dyrcza, ze oto 16 października br. Senat tej Akademii podjął uchwałę o nadaniu tytułu i godności doktora honoris causa tejże Uczelni, panu prof. dr. kpt. ż. w. Danielowi Dudzie, i że uroczystość związana z tym tytułem i godnością odbędzie w ustalonym terminie (najpewniej jednak w grudniu br.)

Image
 
Jak na Polskie Towarzystwo Nautologiczne przystało odbył się też wykład pt. "Amunicja chemiczna zatopiona w Bałtyku - skala problemu". O tym co można znaleźć na dnie naszego pięknego Morza Bałtyckiego i czym to grozi opowiedział kmdr por. dr Bartłomiej Pączek z AMW

Było jeszcze kilka innych wystąpień, wybrano zarząd na następną kadencję (praktycznie bez zmian) i na koniec informacja prof. D. Dudy, że następne, walne zabranie sprawozdawczo - wyborcze PTN odbędzie się 22 października 2016 roku. (leski)

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski (więcej fotek - galeria)
Zmieniony ( 20.10.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
Strona główna
Opowieści morskie
Fundacja
Artykuły
Katalog stron
Foto Galeria
Księgarnia - sklep
FAQ
Forum dyskusyjne
Kontakt

.
Archiwum z:
 
 
 
 
Nowinki

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_newsflash.php on line 26
 
Advertisement
Foto Galeria

Najczęściej czytane

web stats
 
 
Copyright (C) 2005 - 2019 Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej