Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej
 
 
XIII Bałtyckie Targi Militarne BALT-MILITARY-EXPO 2014 PDF Drukuj Email
Wpisał: Cezary   
26.06.2014.
Image

powiększ     powiększ     powiększ     powiększ     powiększ

powiększ     powiększ     powiększ     powiększ     powiększ

powiększ     powiększ     powiększ     powiększ     powiększ

powiększ     powiększ     powiększ     powiększ     powiększ

powiększ     powiększ     powiększ

W Gdańsku po raz trzynasty (24-26 czerwca br.) odbywają się organizowane co dwa lata Bałtyckie Targi Militarne BALT MILITARY EXPO 2014. Organizowane od 1998 roku, są ściśle związane z morzem i polskim wybrzeżem. Koncentrują się na tematyce bezpieczeństwa morskiego, najnowszych systemach obronnych, ratownictwa na morzu i lądzie. Dedykowane są głównie Marynarce Wojennej RP oraz innym rodzajom wojsk i formacjom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zanim dokonało się oficjalne otwarcie, przyznano dwie statuetki "Ambasador Targów 2013" przygotowane przez Polską Izbę Przemysłu Targowego. Za ambasadorów uznano:
Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka


Image
 

oraz Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, w którego imieniu statuetkę odebrał Wiceprezydent Gdańska Andrzej Bojanowski

Image
 
 powiększ     powiększ     powiększ

Gości witał prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Andrzej Kasprzak

Image
(kliknij fotkę - aby powiększyć)

Swoje propozycje wystawia ponad stu wystawców, zarówno polskich, jak i kilkunastu zagranicznych, m.in. z Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Image
(kliknij fotkę - aby powiększyć)
Ministra Obrony Narodowej, Tomasza Siemoniaka podczas targów reprezentował Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski
 
Image
Po przemowach powitalnych przystąpiono do symbolicznego otwarcia. Taśmę przecinali, od lewej: Andrzej Bojanowski, Mieczysław Struk, Andrzej Kasprzak, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Maciej Jankowski, dr Zbigniew Włosowicz (Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego), wiceadmirał Ryszard Demczuk (Inspektor Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych) oraz nadinspektor Krzysztof Gajewski (I Zastępca Komendanta Głównego Policji). Po ceremonii wszyscy udali się zapoznania się z ofertą targowych wystawców

powiększ     powiększ     powiększ     powiększ     powiększ

powiększ     powiększ     powiększ     powiększ     powiększ

powiększ     powiększ     powiększ     powiększ     powiększ

powiększ     powiększ     powiększ     powiększ     powiększ

powiększ
 
Wśród polskich wystawców są m.in. okazałe stoiska grupy Mars ze stocznią Nauta oraz stoczni Marynarki Wojennej, Centrum Techniki Morskiej S.A., Gdynia, Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A. oraz Akademii Marynarki Wojennej, a także Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Znaczną powierzchnię zajmują prezentacje sprzętu Żandarmerii Wojskowej i Służby Celnej.

Image
 
powiększ     powiększ     powiększ     powiększ     powiększ

Obecna edycja targów, których miejscem w dniach 24-26 czerwca jest Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO w Gdańsku, związana jest ze strategicznym „Programem rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022” oraz programem zakupów związanych z modernizacją Straży Granicznej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Polski rząd przyjął program wieloletni „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP”. Koszt realizacji programu w latach 2014-2022, to 91,5 miliarda złotych, z tego około 16 miliardów ma być wydatkowane w latach 2014-2016.
 
Image 
 
 
Image
Jedną z atrakcji była prezentacja przez Służbę Celną umiejętności psów szkolonych do wykrywania prób przemytu
 
 powiększ     powiększ     powiększ     powiększ
 
Jednym z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych jest VI edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa „NATCON”, której głównym hasłem tematycznym jest „Cyberbezpieczeństwo morskie”. Wspólna inicjatywa Akademii Marynarki Wojennej, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz Międzynarodowych Targów Gdańskich została poszerzona o dwie prestiżowe uczelnie wojskowe – Akademię Obrony Narodowej i Wojskową Akademię Techniczną, co gwarantuje jeszcze wyższy poziom merytoryczny konferencji.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Zawodowym Ratowników Medycznych zorganizowana została również kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji i Wystawy Ratownictwa Medycznego Rescue Expo 2014, która dla ratowników medycznych jest jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych w kraju.
W tegorocznej edycji targów nie zabraknie również pokazów antyterrorystycznych i ratowniczych w Basenie Prezydenta przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. Podczas ostatniej edycji targów ponad 3000 osób obserwowało ten wyjątkowo ciekawy, zintegrowany pokaz wszystkich służb zajmujących się na co dzień bezpieczeństwem morskim. W programie targów są również specjalistyczne pokazy Państwowej Straży Pożarnej oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji (SPAP)

 Image
Pokazy ratownicze - w tym przypadku podjęcie człowieka zagrożonego z wysokości
 

Organizatorem polskiego pawilonu wystawienniczego jest będąca również współorganizatorem targów Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, w ramach Branżowego Programu Promocji Eksportu Sektora Obronnego finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Pawilon ten w większości jest przeznaczony dla Marynarki Wojennej, której to nową kategorią sprzętu będą stanowiły bezpilotowce, które w wyposażeniu nowoczesnych sił morskich są już standardem. Operujące w środowisku podwodnym, nawodnym oraz w powietrzu bezzałogowe jednostki pozwalają na zwiększenie skuteczności i efektywności działań operacyjnych na morzu. Środki te będą wykorzystane zarówno z pokładów okrętów, jak i ze stanowisk brzegowych.
 
Image
Kwestia prawna związana z odpowiedzialnością za takie pojazdy, jak również ich możliwym zasięgiem działania i wykorzystaniem w czasie pokoju - w zasadzie nie jest uregulowana, stanowiąc na dzisiaj dość trudny do rozwiązania problem. Na dzisiaj mają pełne prawo do ćwiczeń poligonowych, gorzej kiedy któryś "urwie" się z zasięgu kontroli... Pojazdy takie powstają m.in. przy współpracy naukowców z Politechniki Gdańskiej
 
powiększ     powiększ     powiększ     powiększ

Funkcjonowanie Marynarki Wojennej trudno wyobrazić sobie bez lotnictwa morskiego. W oparciu o program operacyjny Sił Powietrznych zakupione będzie sześć nowoczesnych śmigłowców morskich i trzy specjalistyczne samoloty. Skuteczna i terminowa realizacja zapisów Programu Operacyjnego w latach 2013-2022 pozwoli wyhamować postępujący przez ostatnie lata regres potencjału polskiej floty wojennej. Spowoduje także istotny wzrost zdolności bojowych i możliwości operacyjnych sił Marynarki Wojennej.

Podczas targów odbył się finał XXVII Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” organizowany przez Komendę Główną Policji, Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Nagrody laureatom wręczył Krzysztof Gajewski, zastępca komendanta głównego policji.

Image
(kliknij fotkę - aby powiększyć)

Natomiast Szkoła Policji w Słupsku nadzorowała II Ogólnopolskie Zawody Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz seminarium pn. „Działania ratownicze w aspekcie podejmowanych interwencji policyjnych”. Były również pokazy ratownictwa drogowego i działania grupy antyterrorystycznej.

Sprawujący honorowy patronat nad tragami Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak w swoim przesłaniu do uczestników targów stwierdził m.in., iż Ministerstwo Obrony Narodowej przywiązuje wielką wagę i docenia znaczenie nowoczesnych technologii w procesie osiągania i rozwijania przez siły zbrojne zdolności do realizacji zadań na współczesnym i przyszłym teatrze działań.

Ustanowione priorytety w obszarze modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP zakładają, że co roku na ten cel Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczać będzie znaczącą kwotę na zaspokojenie potrzeb m.in. w zakresie nowych okrętów, systemów rozpoznawczych i dowodzenia oraz śmigłowców i różnego rodzaju pojazdów bezzałogowych dedykowanych zastosowaniom morskim. Proces rozwoju Sił Zbrojnych RP podzielony został na trzy etapy odpowiadające kolejnym „Programom rozwoju Sił Zbrojnych RP”, to jest do 2022, 2026 i 2030. Realizacja kolejnych etapów tworzy podwaliny do docelowego wypełnienia przez Marynarkę Wojenną pełnego spektrum zadań zdefiniowanych w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

Resort obrony narodowej stara się jasno i szczegółowo określać priorytety rozwoju technicznego Sił Zbrojnych RP oraz, na ile to możliwe, dzielić się tymi informacjami ze środowiskiem nauki i przemysłu. Wiedza o faktycznych potrzebach polskiej armii oraz jej oczekiwaniach, odnośnie rodzajów i terminów pozyskania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, powinna docierać do zainteresowanych podmiotów z odpowiednim wyprzedzeniem. I temu m.in. celowi służyć ma udział przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP zarówno w wystawie, jak i towarzyszącej jej V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” (NATCON).

Międzynarodowy charakter BALT-MILITARY-EXPO sprzyja podejmowaniu i pogłębianiu współpracy także w ramach struktur NATO i Unii Europejskiej, jak również kontaktów bilateralnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wzajemnego, zrównoważonego rozwoju w basenie Morza Bałtyckiego. Leży to w interesie wszystkich użytkowników tych wód.
Komitet honorowy targów stanowią m.in. Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki, Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych, Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa oraz prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Włodzimierz Amerski

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski (więcej fotek - galeria)
 
Do spraw targowych jeszcze wrócimy, z uwagi jednak na dość obfitujący w różne wojskowo-pokojowo-morskie wydarzenia tydzień - pewnie zajmie to trochę czasu... (cs)
Zmieniony ( 26.06.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
Strona główna
Opowieści morskie
Fundacja
Artykuły
Katalog stron
Foto Galeria
Księgarnia - sklep
FAQ
Forum dyskusyjne
Kontakt

.
Archiwum z:
 
 
 
 
Nowinki

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_newsflash.php on line 26
 
Advertisement
Foto Galeria

Najczęściej czytane

web stats
 
 
Copyright (C) 2005 - 2019 Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej